Metsäojan tila

Metsäojan Tila sijaitsee Juupajoella, Pohjois-Pirkanmaalla. Tila on nk. siirtolaistila, Pertin isovanhemmat joutuivat lähtemään Valkjärveltä, Karjalasta evakkoon ja päätyivät tänne Juupajoelle. Tilalla on harjoitettu karjataloutta jo niistä ajoista saakka. Sukupolven vaihdos tehtiin Anjalle ja Pertille kesällä 1993. Lypsykarjatalous on ollut päätuotantosuunta aina vuoteen 1997 saakka. Tällöin olimme jo liittyneet EU:iin ja lypsykarjanpito niillä resursseilla oli kannattamatonta. Meillä oli tuolloin 12:n lypsävän ja nuorkarjan parsinavetta. Navettaa olisi pitänyt laajentaa, nykyaikaistaa ja karjakokoa kasvattaa rajusti, tai sitten keksiä jotakin muuta. Ja mehän keksimme.

Näimme lehdessä jutun, joka oli tehty 1997 perustetusta Highland-clubista ja rodusta yleensä. Niinpä otimme tuosta pörröpäästä selvää ja jo syyskuussa 1997 tilallemme saapui kaksi kantavaa Highland- hiehoa, jotka olivat kotoisin Tanskasta. Lypsykarjaa oli Highlandien rinnalla maaliskuun loppuun 1998 asti, jonka jälkeen siirryimme ainoastaan Highland Cattle- rodun kasvatukseen. Tällöin ostimme vielä kaksi nuorta lehmää, joilla oli vasikka mukanaan, sekä yhden hiehon. Nämä eläimet tulivat Saksasta. Olemme siirtyneet vuoden 2012 alusta vain ja ainoastaan lihantuottajiksi. Meidän ihanat tytöt matkasivat lähelle Oulua jatkamaan sukujaan ja tietysti mukaan lähti myös siitossonnimme Calle. Olemme tehneet useamman eri tilan kanssa sopimukset, että ostamme aina loppusyksystä kaikki sen vuoden syntyneet poikavasikat. Mukana on muutama tila, joilla emolehmät ovat kotoisin täältä meidän tilalta.

Tällä hetkellä karjaa on meillä jo yli 70 päätä kaikestaan ja sen enempää emme voi karjaa kerrallaan pitääkään, koska tällä luvulla pysymme rehussa omavaraisena ja näin tiedämme mitä eläimillemme syötämme.

Eläinsuojelujärjestöt ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota tuotantoeläinten hyvinvointiin. Mielestämme täytämme korkeatkin vaatimukset ja tapa jolla toimimme on kaukana tehotuotannosta, koska tilamme on pieni ja hyvinvointiin kiinnitämme erityisen paljon huomiota.

Toimintamme perusajatuksena on korkealaatuinen, eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla tuotettu erikoisliha. Eläimemme toimivat maisemanhoitajina laitumilla, samalla edistäen luonnon monimuotoisuutta.

Highlandimme on saanut syntyä ja kasvaa elämänsä vapaana laitumella, emon rinnalla 7-9 kk kulkien ja imien emon maidon ravinnokseen sekä valiten siten omat ruoka- ja lepohetkensä, mielestämme tällöin puhutaan onnellisesta eläimestä. Nuoret sonnipojat kun sitten siirtyvät tänne meidän pelloille ja metsiin laiduntamaan, saavat ravinnokseen ainoastaan korsirehua, tarvittavat kivennäiset ja vettä. Puhumme siis nyt grass fed –lihasta.

Kun puhumme onnellisen naudan taipaleesta – tämän aistit myös lihan maussa.

Olemme sitoutuneet vauhdittamaan hiilen varastoimista ilmakehästä peltomaahan ottamalla käyttöön hiiltä sitovan viljelymenetelmän tilallamme. Samalla maan kasvukunto paranee.